PLUGCO Ürünleri için Güvenli Uygulama Bilgileri

 • Uygulama
 • Şartlar
 • Güvenlik
 • Kullanım İçin Talimatlar
 • Dolum
 • Uygun Tapa Malzemeleri

Uygulama


Şişirilebilir kauçuk kanal tapaları, boru hatlarında bakım ve tamir sırasında ya da yeni kurulum esnasında kullanılabilir. Boru kesitlerini hızlı, güvenli ve basit bir şekilde kapatmak için kullanılırlar. Bu boru tapaları genellikle boruları, kanalları, menholleri, barajları, depoları ve depolama tanklarını tıkamak için kullanılır. Bu, boru hattının sızıntıya karşı test edilmesine veya onarılmasına izin verir. Bu boru fişleri için bazı uygulamalar şunları içerir:

 • Belediyeye ait yeni ve onarılmış boru hatlarının testi
 • Testler, modifikasyonlar veya onarımlar sırasında su / kanalizasyon / drenaj / yağ / kimyasal akışının engellenmesi
 • Testler, modifikasyonlar veya onarımlar sırasında boruların akışını kısıtlamak, yönlendirmek ve atlamak
 • Boru sistemlerini, boru sistemlerinin uçlarını kapatabilecek veya tıkayabilecekleri kirden arındırmak.
 • Bu, herhangi bir inşaat veya bakım işinin yapılmasına boru hatlarının girişinden kirleticilerle yapılmasına olanak sağlar.


Şartlar

Malzeme: NR =İzopren kauçuğu, doğal. SBR = Stiren butadiyen kauçuk.

Şişirme ve çalışma basıncı: Bu basınç tapanın kenarının hava tarafından doldurulması için gerekli basınç değeridir. Bu değer PLUGCO ürünleri için 1,0 Bar’dan 8 Bar’a kadar olan aralıktır.

Ger(kayma) Basınç: Boru hattının iki ucu arasındaki yükseklik farkından ötürü, tapaların arka tarafındaki tıkaçları borunun dışına iten su basıncı olacaktır. Bu Ger(kayma) Basınç olarak adlandırılır.

Ürün Kodları: Boru fişlerinin ürün kodları, orijinal isimlerinin ve boyut aralıklarının ilk harflerinden oluşur.

PTP300600 = Boru Test Tapası (300 mm’den 600 mm’ye kadar) JTP1200 = Ortak Test Tapası (1200 mm için)


Güvenlik

Uyarı!

Tüm şişirilebilir ürünler, herhangi bir basınçlı boru hattı veya diğer basınç tutma sistemleri ile ilgili doğal bir tehlike vardır. Lastikler gibi her hava basınçlı tapa, sonunda yıpranır ve sürekli kullanımdan başarısız olur. Kötü ve yanlış kullanım bu başarısızlığı büyük ölçüde hızlandıracaktır. Yaralanmayı ve maddi hasarı önlemek için tapa arızası olasılığına karşı daima koruyun. Ekipmanın kendinizin veya başkalarının güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir durumu varsa veya doğru kullanım konusunda emin değilseniz, ekipmanı kullanmayın. Herhangi bir sorunuz varsa veya Plugco güvenlik kılavuzunda anlatılmayan olağandışı durumlar varsa, devam etmeden önce amirinize veya güvenlik direktörünüze danışın.Plugco hava basınçlı boru tapalarını kullanmadan önce Plugco güvenlik kılavuzunu okuyun. Aşağıdaki güvenlik şartlarını, kullanım sırasında dikkatlice okuyun ve anlayın.

 • Herhangi bir sebepten ötürü fiş başarısız olursa, ölüm, bedensel yaralanma ve / veya maddi hasar meydana gelebilir.
 • Read and understand plugco safety instruction manual before using plug.
 • OSHA (Occupational Safety and Health Administration) sınırlı alan prosedürlerini veya yerel yönetim prosedürlerini takip edin ve gerekli prosedürleri kullanarak tapa kullanın.
 • Uygulama ekibinin, hava basınçlı boru tıkaçlarının kullanımı hakkında eğitimi yoksa, bunların Plugco boru tapalarını kullanmasına izin vermeyin. Ekibinize eğitim sağlamak için Plugco ile iletişime geçiniz.
 • Koruyucu gözlük ve baret takılmalıdır.
 • Tapa kullanımdayken tehlike bölgesine girmeyin.
 • Tapayı seçmeden önce boru çapını ölçün.
 • Tapayı kullanımdan önce ve sonra hasar açısından inceleyin. Tavsiye edilen kullanım aralığından farklı bir boru boyutunda asla tapa kullanmayın.
 • Her zaman bir şişirme uzatma hortumu takın, böylece tapa şişirilebilir ve tehlike bölgesinin dışından söndürülebilir.
 • Tüm geri basınç serbest bırakılıncaya ve tapa söndürülünceye kadar asla şişirme hortumunu çıkarmayın.
 • Tapa, tapada gösterilen basınca kadar şişirmelidir.
 • Daima uygun şekilde kalibre edilmiş iki basınç göstergesi kullanın.
 • Tavsiye edilen şişirme basıncını aşmayın.
 • Tapayı sökmeden önce daima geri basınç borusundan ayırın.
 • Tapayı güneş ışığına maruz bırakmayın.


Kullanım İçin Talimatlar

 • Uygulamanız için doğru boyutu ve basıncı seçin. Plugco boru tapaları belirten bir tanımlama plakası taşır.
  • Boru tapası tipi
  • Minimum ve maksimum tapa çapı,
  • Şişirme basıncı (çalışma basıncı)
  • Geri Basınç (Kayma basıncı)
 • Pürüzlü çıkıntıları (taşları, birikintileri vb.) gidermek için boruyu inceleyin.
 • Durdurucuyu borunun dışına şişirmeyin.
 • Boru duvarı ve tapa arasına asla yabancı madde koymayın ve tüm keskin kenarları çıkarın.
 • Boru tapasını, fişin kaymasına karşı destekleyin.
 • Tüpün şişirilmeden önce boruya tam olarak sokulduğundan ve boru içinde merkezileştirildiğinden emin olun.
 • Şişirme hattını ve şişirme ekipmanını güvenli bağlantı ve hasarsız olup olmadığını kontrol edin.
 • Tapaya izin verilen maks. basıncı asla aşmayın.
 • Kalibre edilmiş emniyet vanasını ve basınç göstergesini kullanın.
 • EN ÖNEMLİ güvenlik önlemi olarak, boru tapasından güvenli bir mesafede olmalı ve ASLA kullanımdayken, şişirme ve söndürme işlemi sırasında TEHLİKE BÖLGESİ’nde durulmamalıdır.
 • Tapayı çıkarmadan önce tapadaki geri basıncı alın ve tapayı tamamen söndürün, ardından operatör tapayı çıkarmak için tehlike bölgesine girebilir.


Yukarıdaki talimatlar kullanım sırasında sadece ana noktalarıdır. Tapalar ancak eğitimli ve deneyimli bir ekip tarafından kullanılmalıdır. Ekibiniz boru tapası uygulamaları hakkında eğitilmemişse, Plugco tapalarını kullanmayın. Eğitilmemiş bir ekip tarafından kullanılması ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. Plugco ekibiniz için eğitim ve denetleme sağlayabilir.Dolum

Her kullanımdan sonra aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
 • Kullanımdan sonra tamamen söndürülmüş olmalı.
 • Dış yüzeyin bütünlüğünü kontrol edin ve aşırı deformasyonun (kırışıklıklar, çıkıntılar veya kesikler) olmadığını kontrol edin. Şüpheye düşmeniz veya bir hatanın ortaya çıkması durumunda, yeniden kullanmadan önce üreticiye danışmanız tavsiye edilir.
 • Ürünü (verimli kimyasallar olmadan hafif sabunlu su kullanarak) temizleyin ve iyice kurulayın.
 • Herhangi bir potansiyel hasar kaynağından (aşındırıcı maddeler ve buharlar, kimyasallar, çözücüler, kemirgenler vb.) uzakta bulundurunuz.
 • Güneş ışığından uzak tutunuz.
 • Kuru ve temiz bir alanda saklayınız.


PLUGCO ekibi, herhangi bir ihtiyaç anında yardımcı olmaya hazırdır, daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.Uygulamanız için uygun tapa malzemelerini seçin.

PLUGCO Ürünleri için Güvenli Uygulama Bilgileri PLUGCO Ürünleri için Güvenli Uygulama Bilgileri PLUGCO Ürünleri için Güvenli Uygulama Bilgileri PLUGCO Ürünleri için Güvenli Uygulama Bilgileri PLUGCO Ürünleri için Güvenli Uygulama Bilgileri PLUGCO Ürünleri için Güvenli Uygulama Bilgileri

PlugCo

  Login or register to comment

Klübe Katıl gelişmelerden ilk senin haberin olsun.
Konuşma başlat
WhatsApp : +90 533 545 8197