سدادات مخروطية

Technical Table

Conical Plug

Model# Nominal Size Usage Size Range Inflation Pressure Deflated Plug Length Product Approx. Weight Max. Allowable Back Pressure
Min. Dia. Max. Dia.
CP90150 90mm-150mm
3,5”-6”
90mm
3,5”

150mm
6”

1,0bar
14,5 psi
600mm
24”
0,9kg
1,98lbs
0,5bar
7,3psi
CP150400 150mm-400mm
6”-16”
150mm
6”
400mm
16”
1,0bar
14,5 psi
1050mm
42”
2,4kg
5,29lbs
0,5bar
7,3psi
CP250600 250mm-600mm
10”-24”
250mm
10”
600mm
24”
1,0bar
14,5 psi
1400mm
56”
4,7kg
10,37lbs
0,5bar
7,3psi
CP300800 300mm-800mm
12”-32”
300mm
12”
800mm
32”
1,0bar
14,5 psi
1850mm
74”
8,2kg
18,08lbs
0,5bar
7,3psi
CP4001000 400mm-1000mm
16”-40”
400mm
16”
1000mm
40”
1,0bar
14,5 psi
2250mm
90”
12,6kg
27,78lbs
0,5bar
7,3psi
CP5001200 500mm-1200mm
20”-48”
500mm
20”
1200mm
48”
1,0bar
14,5 psi
2300mm
92”
20,2kg
44,53lbs
0,5bar
7,3psi
CP5001400 500mm-1400mm
20”-56”
500mm
20”
1400mm
56”
1,0bar
14,5 psi
3050mm
122”
29,4kg
64,82lbs
0,5bar
7,3psi
CP5001500 500mm-1500mm
20”-60”
500mm
20”
1500mm
60”
1,0bar
14,5 psi
3150mm
126”
30,7kg
67,68lbs
0,5bar
7,3psi
CP6001600 600mm-1600mm
24”-64”
600m
24”
1600mm
64”
1,0bar
14,5 psi
3300mm
132”
35,1kg
77,38lbs
0,5bar
7,3psi
CP10001800 1000mm-1800mm
40”-72”
1000mm
40”
1800mm
72”
1,0bar
14,5 psi
3650mm
146”
73,7kg
162,48lbs
0,5bar
7,3psi
CP10002200 1000mm-2200mm
40”-88”
1000mm
40”
2200mm
88”
1,0bar
14,5 psi
4550mm
182”
93,2kg
205.47lbs
0,5bar
7,3psi
CP12002400 1200mm-2400mm
48”-96”
1200mm
48”
2400mm
96”
1,0bar
14,5 psi
4700mm
188”
111,0kg
244,71lbs
0,5bar
7,3psi
CP15002800 1500mm-2800mm
60”-112”
1500mm
60”
2800mm
112”
1,0bar
14,5 psi
4900mm
196”
137kg
302,03lbs
0,5bar
7,3psi
CP18003200 1800mm-3200mm
72”-128”
1800mm
72”
3200mm
128”
0,7bar
10,2psi
5500mm
220”
192kg
423,29lbs
0,35bar
5,08psi
CP22003600 2200mm-3600mm
88”-144”
2200mm
88”
3600mm
144”
0,7bar
10,2psi
6000mm
240”
231kg
509,27lbs
0,35bar
5,08psi

* Custom Production is Available

Conical Test Plug

Model# Nominal Size Usage Size Range Inflation Pressure Deflated Plug Length Product Approx. Weight Max. Allowable Back Pressure Bypass Size
Min. Dia. Max. Dia.
CTP150400 150mm-400mm
6”-16”
150mm
6”
400mm
16”
1,0bar
14,5 psi
1050mm
42”
4,1kg
9,04lbs
0,5bar
7,3psi
1” & 3”
CTP250600 250mm-600mm
10”-24”
250mm
10”
600mm
24”
1,0bar
14,5 psi
1400mm
56”
15kg
33,07lbs
0,5bar
7,3psi
1” & 3”
CTP300800 300mm-800mm
12”-32”
300mm
12”
800mm
32”
1,0bar
14,5 psi
1850mm
74”
19,7kg
43,43lbs
0,5bar
7,3psi
1” & 3”
CTP4001000 400mm-1000mm
16”-40”
400mm
16”
1000mm
40”
1,0bar
14,5 psi
2250mm
90”
25,2kg
55,56lbs
0,5bar
7,3psi
1” & 3”
CTP5001200 500mm-1200mm
20”-48”
500mm
20”
1200mm
48”
1,0bar
14,5 psi
2300mm
92”
32,7kg
72,09lbs
0,5bar
7,3psi
1” & 3”
CTP5001400 500mm-1400mm
20”-56”
500mm
20”
1400mm
56”
1,0bar
14,5 psi
3050mm
122”
43,9kg
96,78lbs
0,5bar
7,3psi
1” & 3”
CTP5001500 500mm-1500mm
20”-60”
500mm
20”
1500mm
60”
1,0bar
14,5 psi
3150mm
126”
45,5kg
100,31lbs
0,5bar
7,3psi
1” & 3”
CTP6001600 600mm-1600mm
24”-64”
600m
24”
1600mm
64”
1,0bar
14,5 psi
3300mm
132”
50,3kg
110,89lbs
0,5bar
7,3psi
1” & 3”
CTP10001800 1000mm-1800mm
40”-72”
1000mm
40”
1800mm
72”
1,0bar
14,5 psi
3650mm
146”
86,7kg
191,14lbs
0,5bar
7,3psi
1” & 3”
CTP10002200 1000mm-2200mm
40”-88”
1000mm
40”
2200mm
88”
1,0bar
14,5 psi
4550mm
182”
112kg
246,92lbs
0,5bar
7,3psi
1” & 3”
CTP12002400 1200mm-2400mm
48”-96”
1200mm
48”
2400mm
96”
1,0bar
14,5 psi
4700mm
188”
130kg
286,6lbs
0,5bar
7,3psi
1” & 3”
CTP15002800 1500mm-2800mm
60”-112”
1500mm
60”
2800mm
112”
1,0bar
14,5 psi
4900mm
196”
157kg
346,13lbs
0,5bar
7,3psi
1” & 3”
CTP18003200 1800mm-3200mm
72”-128”
1800mm
72”
3200mm
128”
0,7bar
10,2psi
5500mm
220”
214kg
471,79lbs
0,35bar
5,08psi
1” & 3”
CTP22003600 2200mm-3600mm
88”-144”
2200mm
88”
3600mm
144”
0,7bar
10,2psi
6000mm
240”
254kg
559,97lbs
0,35bar
5,08psi
1” & 3”

* Custom Production is Available

×